Borowik Usiatkowany (Boletus reticulatus)

Dopiero od niedawna uznawany jest za odrębny gatunek. Wcześniej był klasyfikowany jako borowik szlachetny. Występuje pojedynczo lub w grupach w widnych lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami i bukami, z którymi żyje w mikoryzie. Bardzo smaczny i poszukiwany grzyb. Susz odznacza się przyjemnym aromatem, a miąższ nie ciemnieje podczas obróbki. Dodaje się go do zup i sosów.

Przechowywać w miejscu chłodnym: optymalna temperatura 4°C – 5°C

Operacja pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych bazujących na grzybach egzotycznych” mająca na celu dywersyfikację oferty firmy Planto Jacek Śledziewski oraz podniesienie jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Osiągnięcie założonego celu jest uzależnione od wdrożenia innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii produkcji suplementów diety bazujących na suszu grzybów egzotycznych oraz zestawów edukacyjnych do samodzielnej hodowli i upominków firmowych. Realizacja inwestycji przełoży się na utworzenie 2 miejsc pracy.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”